Koroze, oxidace

šedé pole

KOROZE, OXIDACE

Jednou z hlavních nejčastějších příčin vzniku netěsnosti topných systémů a jejich zanášení je galvanický článek, který vzniká na místech, kde jsou spojeny kovové materiály o různých elektrických potenciálech a kde voda působí jako elektrolyt.

V otopném systému je běžně 4-5 materiálů (hliníkové radiátory, mosazné armatury, rozvody z mědi, hliníkové slitiny).

Z toho důvodu se do bojlerů na teplou vodu dává hořčíková elektroda, která bojler chrání. Hořčík má totiž z použitých materiálů nejnižší elektrický potenciál a tím pádem bude první rozpuštěn.

Z našich získaných zkušeností víme, že po uplinutí 6-10ti let dojde k úniku vody. Černý maz, který vytéká ze systému při vypouštění a který se usazuje v klidových zónách topení, je častou příčinou problémů s oběhovým čerpadlem. Tomuto problému zabráníte, pokud před aplikací jakýchkoli přídavků provedete propláchnutí systému.

Použitím inhibitorů koroze, kde je účinná složka molybdenan, se uvnitř systému vytvoří ochranný povlak, který zabrání vzniku galvanického článku a povrch ochrání před korozí.

Aplikování se provádí přes vypouštěcí kohout radiátoru po propláchnutí čistou vodou. Prostředek se ředí v poměru 1:100.

Na začátku každé topné sezóny je doporučeno provádět kontrolu koncentrace účinné složky molybdenanu. Koncentrace by měla být vyšší než 250mg/litr.

Kontroly provádíme na základě žádosti a dodáváme cca 50 ml vzorku otopné vody. Prostředek zůstává v systému trvale.

Inhibitor koroze chrání všechny materiály včetně hliníku a jeho slitin. Brání vzniku galvanického článku v uzavřených systémech topení a vytvoří mikrofilm z molybdenanu. Hodnota pH po aplikování je 9,5 – 10.

Nemrznoucí kapalina
Nemrznoucí kapalina chrání topné systémy před poškozením od mrazů a korozí. Prostředek je vhodný i pro použití na podlahová topení. Chrání systémy před zamrznutím.

Tabulka: Standardní elektrodový potenciál při 25°C u některých kovů vztažených k vodíku

KovPotenciál kovu [V]
draslík–2,92
hořčík-2,37
hliník-1,66
zinek-0,76
železo-0,44
kadmium-0,4
olovo-0,126
vodík0
měď+0,34
stříbro+0,8
rtuť+0,9
zlato+1,42